Programma's

Overhead

Dit programma omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Lasten, baten en saldo

Lasten

10.467.821

11,0 %

Baten

1.159.110

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45