Paragrafen

Paragraaf Corona

Jaarverslag 2020

Paragraaf CORONA

Hoe heeft de Gemeente Best door haar beleidskeuzes bijgedragen aan bestrijding van de coronacrisis?

Waar hebben we beleidsvrijheid?
Je hebt beleidsvrijheid als je als gemeente zelf mag kiezen waar je het geld voor inzet. In sommige gevallen heeft de gemeente beleidsvrijheid en in andere gevallen is er geen beleidsvrijheid. Dan heeft de wetgever al bepaald waar geld aan uitgegeven moet worden. In onderstaande tabel staat aangegeven voor welk gedeelte van de coronagelden de gemeente beleidsvrijheid had en voor welk deel er geen beleidsvrijheid was.

Op twee onderwerpen hadden we als gemeente geen beleidsvrijheid:

  • Sociaal domein: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • Sport; TVS regeling Kwijtschelding huur binnen- en buitensport-accommodaties.

Samen gaat het hier om ruim 2.3 miljoen aan uitgaven.


Aangezien we in deze paragraaf in beeld willen brengen hoe de Gemeente Best door haar beleidskeuzes heeft bijgedragen aan bestrijding van de coronacrisis focussen we hierna alleen op het gedeelte van ruim
€ 1,1 miljoen.

Hoe is dit verdeeld over de domeinen?
De gemeente Best heeft ervoor gekozen (vrije keuze) om geld in te zetten op domein die in onderstaande cirkeldiagram staan benoemd.

Hoeveel eigen middelen van de gemeente Best zijn ingezet ter bestrijding van de negatieve Corona effecten?
Naast de ontvangen rijksmiddelen (paars vlak € 407.000) heeft de gemeente Best ervoor gekozen om ook eigen middelen (groen vlak € 750.000) in te zetten om de negatieve effecten van de corona-pandemie te beperken.

Voor wie is dit geld bedoeld?
Hieronder zie je of de genomen maatregelen een positieve impact hebben op de inwoners, inwoners en bedrijven, alleen bedrijven of de organisatie.

Het verhaal
‘Het verhaal’ achter de cijfers zegt vaak het meest. Hieronder ziet u wat we wilden bereiken met de coronamaatregelen en hoeveel inwoners, organisaties en bedrijven we door onze acties hebben geholpen.

We beschrijven hier alleen de maatregelen waar wij als gemeente zelf beleidsvrijheid in hadden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de TOZO regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) niet wordt genoemd omdat dit een landelijk verplichte regeling is. Ook moet er in 2020 geld zijn uitgegeven op het betreffende onderwerp.

De beschrijving begint met maatregelen die een positieve impact hebben op zowel inwoners als bedrijven, gevolgd door maatregelen die vooral impact hebben op onze inwoners. Tot slot is ook de gemeentelijke organisatie opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45