Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma's /
resultaatgebieden

Totaal saldo van baten en lasten

Realisatie 
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Verschil 
2020

1 - Algemeen bestuur

1.1 - Bestuur

Lasten

3.483.763

2.802.919

2.716.229

86.690

Baten

-789.021

-596.088

-615.353

19.265

Saldo

2.694.742

2.206.831

2.100.876

105.955

2 - Integrale veiligheid

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Lasten

2.483.062

2.760.374

2.729.167

31.207

Baten

-248.129

-217.512

-245.200

27.688

Saldo

2.234.933

2.542.862

2.483.967

58.895

3 - Verkeer en openbare ruimte

3.1 - Verkeer / Parkeren

Lasten

467.045

598.675

528.847

69.828

Baten

-36.855

-25.174

-69.199

44.025

Saldo

430.190

573.501

459.648

113.853

3.2 - Openbare ruimte

Lasten

3.429.356

3.637.034

4.259.895

-622.861

Baten

-358.578

-404.848

-374.481

-30.367

Saldo

3.070.778

3.232.186

3.885.414

-653.228

4 - Economische zaken

4.1 - Economische zaken

Lasten

1.128.954

775.437

906.625

-131.188

Baten

-734.674

-496.164

-400.541

-95.623

Saldo

394.280

279.273

506.084

-226.811

5 - Jeugd en Onderwijs

5.1 - Jeugd en Onderwijs

Lasten

2.395.236

1.600.585

1.461.835

138.750

Baten

-1.947.002

-801.793

-679.430

-122.363

Saldo

448.234

798.792

782.405

16.387

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

6.1 - Cultuur

Lasten

1.510.126

1.790.606

1.586.497

204.109

Baten

-143.185

-142.583

-143.161

578

Saldo

1.366.941

1.648.023

1.443.336

204.687

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

3.324.432

2.743.903

2.563.163

180.740

Baten

-1.217.127

-696.965

-768.904

71.939

Saldo

2.107.305

2.046.938

1.794.259

252.679

7 - Werk en Inkomen

7.1 - Werk

Lasten

4.151.500

5.082.840

4.824.983

257.857

Baten

-24.850

-21.000

-28.331

7.331

Saldo

4.126.650

5.061.840

4.796.652

265.188

7.2 - Inkomen

Lasten

8.911.885

12.920.917

10.946.193

1.974.724

Baten

-5.914.216

-10.440.152

-8.767.546

-1.672.606

Saldo

2.997.669

2.480.765

2.178.647

302.118

7.3 - wmo

Lasten

9.086.199

9.510.606

9.699.735

-189.129

Baten

-441.118

-401.473

-344.238

-57.235

Saldo

8.645.081

9.109.133

9.355.497

-246.364

7.4 - Jeugd

Lasten

8.744.957

8.747.760

8.634.904

112.856

Baten

-125.721

-111.780

-113.128

1.348

Saldo

8.619.236

8.635.980

8.521.776

114.204

9 - Milieu

9.1 - Milieu

Lasten

4.634.216

5.730.553

4.901.285

829.268

Baten

-3.646.949

-4.005.921

-3.834.068

-171.853

Saldo

987.267

1.724.632

1.067.217

657.415

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Lasten

2.030.987

2.182.111

1.940.735

241.376

Baten

-2.367.986

-2.422.122

-2.480.558

58.436

Saldo

-336.999

-240.011

-539.823

299.812

10 - Ruimte en bouwen

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Lasten

11.069.434

12.814.196

13.854.773

-1.040.577

Baten

-7.634.405

-11.929.533

-12.220.119

290.586

Saldo

3.435.029

884.663

1.634.654

-749.991

10.2 - Omgevingsrecht

Lasten

1.256.133

1.010.193

1.375.583

-365.390

Baten

-1.553.042

-859.800

-1.040.395

180.595

Saldo

-296.909

150.393

335.188

-184.795

11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten

1.221.055

579.507

657.425

-77.918

Baten

-45.054.618

-49.946.170

-49.590.792

-355.378

Saldo

-43.833.563

-49.366.663

-48.933.367

-433.296

12 - Overhead

12.1 - Overhead

Lasten

8.711.639

9.963.203

9.988.071

-24.868

Baten

-136.639

-130.802

-179.460

48.658

Saldo

8.575.000

9.832.401

9.808.611

23.790

TOTAAL GENERAAL

Lasten

78.039.979

85.251.419

83.575.945

1.675.474

Baten

-72.374.115

-83.649.880

-81.894.904

-1.754.976

Saldo exclusief reserves

5.665.864

1.601.539

1.681.041

-79.502

Mutatie reserves

-5.665.864

-1.601.539

-1.681.041

79.502

Saldo inclusief reserves

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45