Jaarrekening

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES

Omschrijving

Progr.

Product

2020
gewijzigde
begroting

2020
realisatie

2020
afwijking

Totaal saldo van baten en lasten

1.601.539

1.681.043

-79.504

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 3

Bijdrage uit de vrije algemene reserve

0

- Storting in dekkingsreserve Slowlane (W06/20)

3

03.02

-1.016.500

0

-1.016.500

- Storting in dekk.res. Openbare Ruimte, zinkpalen (W06/20)

3

03.07

-100.000

0

-100.000

- Storting in dekk.res. Openbare Ruimte, Leeuwerik (W06/20)

3

03.07

-75.000

0

-75.000

- Storting in dekk res OR, reconstr. Naastenbest (W08/20)

3

03.02

-203.585

0

-203.585

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

0

- Storting in DR wegbeheer  (+ W08/20)

3

03.04

-3.922.563

-2.207.565

-1.714.998

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

0

- Storting in DR vervanging groen, groenplan  (+W08/20)

3

03.13

-480.094

-316.253

-163.841

-5.797.742

-2.523.819

-3.273.923

Programma 4

Bijdrage uit risicoreserve grondexploitaties:

-Werkzaamheden.nazorg vanuit GREX Schutboom (W02/20)

4

04.02

-15.000

-15.000

0

-Werkzaamheden.nazorg vanuit GREX Broekstraat (W02/20)

4

04.02

-32.000

-32.000

0

-47.000

-47.000

0

Programma 5

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten (W08/20)

5

05.08

-2.257.602

-1.739.306

-518.296

-2.257.602

-1.739.306

-518.296

Programma 6

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Bijdrage aan Best Bijzonder (W04/20)

6

06.17

-47.000

-9.600

-37.400

-47.000

-9.600

-37.400

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

0

- Transformatiebudget (W06) incl inhuur Soc. Domein (W04)

7

07.02

-153.834

-93.637

-60.197

-153.834

-93.637

-60.197

Programma 9

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Stimulering duurzaamheid (W04 + W09/20)

9

09.02

-59.000

-42.344

-16.656

-59.000

-42.344

-16.656

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Reconstructie buitengebied (W04/20)

10

10.01

-70.000

-92.874

22.874

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (+W07+W09/20)

10

10.11

-275.415

0

-275.415

-345.415

-92.874

-252.541

Programma 11

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Administratieve correctie van progr. 11 naar 3 (W08/20)

11

11.02

21.001

21.001

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties

- Storting in de vrije algemene reserve

11

11.02

0

-2.435.928

2.435.928

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Overhevelingen van 2019 naar 2020 (W04/20)

11

11.02

-1.925.961

-1.925.961

0

- Overhevelingen van 2019 naar 2020, jaarrek. (W06/20)

11

11.02

-432.552

-432.552

0

- Lasten vanwege Covid-19 (W08/20)

11

11.02

-537.544

-537.544

0

- Lasten vanwege Covid-19 (W09/20)

11

11.02

-199.165

-199.165

0

- Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering (W09/20)

11

11.02

-255.000

-255.000

0

- Vrijval middelen grondexploitatie

11

11.02

-620.000

-620.000

0

-3.949.221

-6.406.150

2.456.929

Programma 12

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Lasten informatievoorzieningsprojecten W09/20)

12

12.03

-269.250

-269.249

-1

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Dgitaliseren bouwvergunningen (W06 + W09/20)

12

12.03

-6.000

-16.800

10.800

- Module audioverslaglegging (W06/20)

12

12.03

-10.000

0

-10.000

- Opschonen archiefblok 2000-2009 (W06/20)

12

12.03

-19.097

-20.563

1.466

-304.347

-306.612

2.265

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-12.961.161

-11.261.341

-1.699.820

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2

02.01

-12.685

-12.685

0

-12.685

-12.685

0

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3

03.03

-31.805

-31.805

0

Dekkingsres. Slowlane

3

03.02

-25.413

0

-25.413

Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte

3

03.02

-28.216

-8.082

-20.134

Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer

3

03.04

-170.851

-89.757

-81.094

Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen

3

03.13

-15.234

-2.318

-12.916

-271.519

-131.963

-139.556

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4

04.02

-5.994

-5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen 

4

04.02

-7.612

-7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4

04.02

-2.604

-2.604

0

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

4

04.02

-4.197

-4.197

0

-20.407

-20.407

0

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5

05.08

-19.798

-19.798

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5

05.08

-21.085

-21.085

0

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5

05.08

-5.121

-5.121

0

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5

05.08

-55.219

-55.219

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5

05.08

-11.858

-11.858

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5

05.08

-29.495

-29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5

05.08

-31.045

-31.045

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5

05.08

-57.481

-57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5

05.08

-4.637

-4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5

05.08

-2.248

-2.248

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5

05.08

-7.161

-7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5

05.08

-6.358

-6.358

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5

05.08

-1.656

-1.656

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5

05.08

-4.923

-4.923

0

-258.085

-258.085

0

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6

06.01

-7.917

-7.917

0

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6

06.08

-22.426

-22.426

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

06.08

-29.298

-29.298

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

06.09

-77.646

-77.646

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6

06.09

-31.132

-31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6

06.09

-10.338

-10.338

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6

06.09

-44.143

-44.143

0

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

6

06.09

-5.105

-5.105

0

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

6

06.08

0

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6

06.10

-12.295

-12.295

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6

06.10

-147.205

-147.205

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6

06.10

-3.286

-3.286

0

Dekkingsres. overdekt zwembad

6

06.11

-2.269

-2.269

0

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

6

06.18

-33.739

-75.438

41.699

-426.799

-468.498

41.699

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

7

07.05

-3.834

-3.834

0

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

7

07.06

-41.069

-40.372

-697

Dekkingsres. Bestwijzer

7

07.06

-36.116

-36.116

0

-81.019

-80.322

-697

Programma 9

Dekkingsreserve afvalverwijdering

9

09.01

-8.000

-10.500

2.500

-8.000

-10.500

2.500

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11

11.01

-177.017

-177.017

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

0

- Rente geldlening Best Vooruit

11

11.01

-8.890

-8.890

0

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11

11.01

-3.048

-3.048

0

Correctie Dekkingsres. Buitensport (zie R340) (W08/20)

11

11.02

-16.336

-16.336

0

-205.291

-205.292

1

Programma 12

Dekkingsreserve gemeentehuis

12

12.02

-12.706

-12.706

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12

12.02

-16.036

-16.036

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12

12.02

-3.263

-3.263

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12

12.10

-29.813

-29.813

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12

12.01

-44.925

-44.925

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12

12.03

-696.643

-566.296

-130.347

-803.386

-673.039

-130.347

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

-2.087.191

-1.860.790

-226.401

Totaal bijdragen uit reserves 

-15.048.352

-13.122.131

-1.926.221

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 3

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve wegbeheer, onttr res wegbeh (+W08/20)

3

03.04

3.918.358

2.207.565

1.710.793

- Dekkingsres. verv. groen, onttr res verv groen  (+W08/20)

3

03.13

480.094

316.253

163.841

- Dekkingsreserve Slowlane, onttr uit VAR (W06/20)

3

03.02

1.016.500

0

1.016.500

- Dekkingsreserve OR, zinkpalen, onttr uit VAR (W06/20)

3

03.07

100.000

0

100.000

- Dekkingsreserve OR, Leeuwerik, onttr uit VAR (W06/20)

3

03.07

75.000

0

75.000

- Dekkingsreserve OR, rec. Naastenbest (W08/20)

3

03.02

203.585

0

203.585

5.793.537

2.523.819

3.269.718

Programma 5

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (W08/20)

5

05.08

2.257.602

1.739.306

518.296

2.257.602

1.739.306

518.296

Programma 10

Storting in risicoreserve grondexploitaties:

- Mutatie verlies voorziening grexen

10

10.11

0

117.807

-117.807

0

117.807

-117.807

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties

11

11.02

0

2.435.928

-2.435.928

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering

11

11.02

255.000

255.000

0

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. verv.groen corr. van progr. 11 nr 3 (W08/20)

11

11.02

-21.001

-21.001

233.999

2.690.928

-2.456.929

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

8.285.138

7.071.859

1.213.279

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in dekkingsreserves:

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3

03.04

476.615

476.615

0

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3

03.13

101.500

101.500

0

578.115

578.115

0

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6

06.08

76.125

76.125

0

- Storting tlv exploitatie

6

06.09

76.125

76.125

0

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6

06.18

34.893

34.893

0

187.143

187.143

0

Programma 9

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering

11

11.02

0

10.500

-10.500

0

10.500

-10.500

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11

11.01

3.090

3.090

0

- Dekkingsres. buitensportaccommodaties (correctie) W08/20)

11

11.02

16.336

16.336

0

19.426

19.426

0

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12

12.03

479.750

479.750

0

479.750

479.750

0

Totaal stortingen in reserves - structureel

1.264.434

1.274.934

-10.500

Totaal stortingen in reserves

9.549.572

8.346.794

1.202.778

Totaal mutaties reserves

-5.498.780

-4.775.337

-723.443

Geraamde resultaat

-3.897.241

-3.094.294

-802.947

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45