Met dit jaarverslag geven wij u inzicht in onze verrichte activiteiten en of we de gestelde doelen hebben behaald. Deze informatie is op programmaniveau terug te vinden. Ook geven wij u financieel inzicht over het jaar 2020 waarin een resultaat van € 3,1 miljoen is gerealiseerd. Mede door het bijzondere jaar rondom COVID19 zijn veel zaken doorgeschoven naar 2021. Wij attenderen u graag op de speciale 'corona paragraaf ' in deze jaarstukken.

College van burgemeester en wethouders

Baten Gerealiseerd€ -95.017.034

Een afwijking van € 3.681.198 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 95.017.034

Een afwijking van € -3.681.198 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45