Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de te realiseren programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorziene uitgaven.

De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Lasten, baten en saldo

Lasten

6.462.074

6,8 %

Baten

56.202.233

59,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45