Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Naam van gesubsidieerden

Werkelijk 2019

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Werkelijk 2020

Subsidies

Subsidies

Subsidieregeling maatschappelijke evenementen 2017

Cultuurorganisaties, waaronder:

32.077

31.700

26.500

Carnavalsfederatie

9.205

0

Stichting cultuurpassie

6.046

7.500

Oranjevereniging

6.276

6.000

Comite herdenkingen Best

7.621

13.000

Muzikale oktober

2.929

0

Nadere regeling subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring

Muziek-, dans- en dramaonderwijs, waaronder:

344.629

332.500

295.222

In2dance Best

15.654

10.000

040muziek

1.350

2.100

Harmonie Caecilia

20.009

26.025

Key4music

105.209

74.580

Dans a lon

29.819

24.021

Musicalcool

8.666

4.800

Dansschool Batico

2.034

500

Leroys Sound

0

2.503

Cultuurspoor

161.888

150.693

Subsidieregeling amateurkunsten 2017

Cultuurorganisaties, waaronder:

60.995

70.000

71.671

Lidwina concert

4.300

2.150

Toneelvereniging Narrekap

4.500

4.500

Seniorenkapel Best

800

800

Fotogroep Best

533

533

Spirit in concert

2.750

2.750

Stichting cultuurpassie

2.303

0

Gemengd koor Best

3.200

3.200

Symfonie Orkest

6.500

5.863

Kunstroute Best

0

1.000

Dorpsplein evenementen

0

5.000

Harmonie Caecilia

8.636

8.238

Stichting Ons Eygen Landt

6.697

6.389

Carnavalsfederatie

0

8.600

Muzikale oktober

0

500

Stichting Sinterbest

2.300

3.730

Backyard Bigband

550

0

Projectkoor Sol

1.650

1.660

Lokale Omroep Best

16.276

16.758

Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo

Vrijwilligersorganisaties, waaronder: (> € 1.000)

95.200

99.100

84.715

Rode Kruis

4.952

0

Gehandicapten platform

3.550

3.585

Bewonersoverleg Salderes

1.000

1.000

Bewonersoverleg Heuveleind

1.990

0

Bewonersoverleg Leeuwerik

1.000

0

Bewonersoverleg Kantonnier

1.170

1.170

Bewonersoverleg Best Oost

1.725

1.600

Bewonersoverleg Batadorp

0

1.580

Bewonersoverleg Naestenbest

1.250

1.250

Bewonersoverleg Wilhelminadorp

3.100

3.100

Stichting zomerkamp Best

2.100

2.400

Vrijwilligers thuiszorg

4.000

4.000

Stichting Avond- uit

4.500

5.000

Goeb

2.175

0

Scouting Best

4.800

4.950

Stichting wetswinkel Best

3.000

3.000

Campus vitaal

0

5.925

PVGE 

5.000

5.000

KBO afdeling Best 

4.509

4.150

Algemene hulpdienst

4.240

4.240

Scouting frama

3.000

3.120

Samenspraak Best

2.300

2.300

Seniorenraad 

4.328

10.675

Stichting caroussel- inclusief terugbetaling 2019

13.280

10.978

Helpinghands4you

5.000

0

Stichting Be Aware

2.730

1.110

Stichting Plein

4.409

0

Stichting gelukzaaien

1.000

1.000

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarangementen 

Voorschoolse voorzieningen, waaronder:

165.879

260.000

318.801

Kinderopvang Little people - inclusief afrekening voorgaand jaar

97.233

112.100

Korein kinderplein - inclusief afrekening voorgaand jaar

43.055

96.093

Kinderopvang Partou - inclusief afrekening voorgaand jaar

18.386

104.608

Kinderopvang Bambino 

15.469

6.000

SKB terugbetaling subsidie taalniveau

-8.264

0

Nadere regeling stimuleringsregeling toerisme en recreatie

Stimuleringsregeling toerisme en recreactie, waaronder:

2.350

15.900

0

IVN

2.350

0

Nadere subsidieregeling  gemeente Best voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid

119.433

209.300

145.880

Centrummanagement

32.500

32.500

Cultuurspoor, cultuurloper

28.976

28.976

Subsidie instandhouding monument diverse partijen

0

13.750

Stichting Hartslag Best

0

10.000

Buurtvereniging OVS

0

2.000

Dye van Best

1.300

1.450

Stichting Klompenrit

1.892

1.825

Mixed Hockeyclub Best

8.384

6.788

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis

1.245

1.175

Badmintonclub Alouette

604

775

Tennisvereniging Smashing '89 

1.615

1.463

Tennisvereniging Ltvb

210

0

Volleyvereniging VVC Best

1.270

2.300

Voetbalvereniging Wilhelminaboys

6.054

6.413

Reddingsbrigade Best

1.430

1.775

Voetbalvereniging Best Vooruit

6.498

6.387

Handbalvereniging Aristos

765

1.550

Gymnastiekvereniging Best

3.859

0

Korfbalvereniging DKB

962

988

Ruitervereniging PSVB

148

125

Duikteam Best

972

642

Trainingskosten zwemvereniging Brabantse Dolfijnen

20.749

25.000

Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

De Lumens Groep (OTB)

558.851

529.300

553.601

Combinatie Jeugdzorg (OTB)

123.194

125.100

136.882

Novadic Kentron (OTB)

53.640

54.500

54.146

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB)

310.606

304.800

315.642

Stichting Zuidzorg (OTB)

47.979

48.700

47.980

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

676.293

689.900

661.779

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

437.354

446.200

454.845

LEV Best (voorheen Welzijn Best Oirschot)

630.242

635.000

625.519

Valpreventie LEV Best (voorheen Welzijn Best Oirschot)

6.620

7.100

7.000

Stichting Zuidzorg - deelname jeugdverpleegkundige

9.882

10.300

10.287

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

114.477

116.200

116.200

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.650

6.800

6.750

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

133.647

150.000

135.275

Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost-Brabant/ Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost- Brabant

25.385

28.000

24.267

Stichting CampusVitaal

36.750

33.000

52.986

Voedselbank Best

8.670

8.800

8.800

Stichting Leergeld

70.204

110.000

110.000

Stichting Cultuurspoor Best 

558.634

680.600

555.090

Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn

52.956

53.800

53.750

Stichting schoolsport Best

3.000

1.500

Schoolsportolympiade

4.000

4.800

4.800

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

561

600

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

561

600

600

Buurthuis Vlinderhei

14.070

14.400

14.280

Overige subsidies

Welzijnsfonds, waaronder: (> € 1.000)

12.150

21.100

13.779

Seniorenraad

0

10.000

Stichting Seniorenweb

0

2.640

Stichting Hartslag

0

1.139

Gehandicapten platform

1.150

0

Lions Club dementie

5.000

0

Oude Bogten

6.000

0

Covid-19 subsidies gefinancierd middels algemene uitkering

Zwemvereniging Brabantse Dolfijnen - Covid-19 subsidie

0

24.408

TTV Best- Covid-19 subsidie

0

2.247

Duikteam Best - Covid-19 subsidie

0

1.356

Reddingsbrigade Best - Covid-19 subsidie

0

1.356

Scouting frama - Covid-19 subsidie

0

5.000

Scouting Best - Covid-19 subsidie

0

7.000

Harmonie Caecilia - Covid-19 subsidie

0

3.000

Stichting Ons Eygen Landt - Covid-19 subsidie

0

9.000

Cultuurspoor - Covid-19 subsidie

0

9.763

Tejaterke - Covid-19 subsidie

0

26.000

De Spetters - Covid-19 subsidie

0

1.178

Totaal

Totaal

4.716.939

5.099.601

4.997.956

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45