Programma's

Onderwijs

Dit programma omvat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting. Het onderwijs vervult een essentiële rol voor het kansrijk opgroeien van alle kinderen in Best. De gemeente investeert op verschillende manieren en vanuit te onderscheiden rollen in onderwijs - en ontwikkelingsgerichte doelstellingen.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Lasten, baten en saldo

Lasten

3.201.141

3,4 %

Baten

2.676.821

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45